0 of 0 for ""

SWECO projekterar förgasningsanläggning i Värnamo

April 11, 2007 | Press release

SWECOs dotterbolag SWECO PIC får ett omfattande uppdrag av Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre (VVBGC) i samband med ombyggnaden av en unik förgasningsanläggning i Värnamo. Uppdraget är värt cirka 18 MSEK och kommer att påbörjas omgående.

Ombyggnaden av förgasningsanläggningen ingår som en del av forskningsprojektet CHRISGAS, som ska visa att det på ett kostnadseffektivt sätt går att framställa syntesgas ur biomassa. Gasen används som råvara till olika typer av fordonsbränsle som kan ersätta fossilt bensin- och dieselbränsle.

Som ansvarig för planering och detaljkonstruktion har SWECO PIC en betydelsefull roll vid ombyggnaden.

– Det är vår erfarenhet av att driva och genomföra stora industriprojekt som gör oss kvalificerade för den här uppgiften, säger Lennart Brorsson, gruppchef på SWECO PIC.

Uppdraget leds från SWECOs kontor i Göteborg men resurser kommer även att hämtas från SWECO PIC i Finland.

– Det här blir startskottet för ombyggnaden av den bioförgasningsanläggning som uppfördes under början av 1990-talet i Värnamo. Den ombyggda anläggningen beräknas vara färdig att tas i drift i början av 2009 och därefter följer ett försöksprogram som genomförs inom CHRISGAS-projektet, säger Sune Bengtsson, VD för VVBGC.

CHRISGAS finansieras av EU:s sjätte ramprogram, Energimyndigheten och deltagande industriföretag.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs