0 of 0 for ""

SWECO planerar vattenresurser i sydöstra Afrika

February 25, 2002 | Press release

SWECO planerar vattenresurser i sydöstra Afrika

SWECO har fått uppdraget att utarbeta en strategi för hur Moçambique och
Zimbabwe ska nyttja och utveckla den gemensamma floden Pungue. Uppdraget
är värt 30 miljoner kronor.

SWECOs uppgift som konsult och rådgivare är att, tillsammans med
myndigheter och berörda parter, ta fram en strategi för ländernas
vattenresursplanering. Kartläggning ska göras av vattentillgångarna i
floden, framtida vattenbehov och problem med översvämningar och
saltvatteninträngning. Utvecklingspotentialen i flodens avrinningsområde
ska även analyseras.

– Målet är att ta fram och förankra en hållbar strategi för hur floden
ska nyttjas. Vi ska också få myndigheter och berörda parter i
flodområdet att samverka kring flodens framtid, säger Joakim Harlin
ansvarig för projektet på SWECO.

Moçambique och Zimbabwe har på senare tid reformerat sin
vattenlagstiftning och undertecknat avtal om hur gemensamma vattendrag
ska utvecklas. Projektet som nu genomförs är det första i sitt slag i
regionen.

Uppdraget utförs åt de regionala vattenmyndigheterna ARA-CENTRO och
ZINWA Save Catchment i Moçambique respektive Zimbabwe. Projektet
finansieras av Sida. SWECO fick uppdraget i konkurrens med både svenska
och internationella bolag.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position,
SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Harlin, uppdragsansvarig, SWECO VBB VIAK, tel 08-695 62 72

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/25/20020225BIT00220/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/25/20020225BIT00220/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs