0 of 0 for ""

SWECO omvandlar Frihetstorget i Tallinn

September 19, 2007 | Press release

Frihetstorget i Tallinn står inför en omfattande förändring. SWECO har fått uppdraget att utforma och projektera ombyggnationen som ska ge torget ett rejält ansiktslyft. Uppdraget är värt omkring 10 miljoner SEK.

– Området som ska göras om ligger i de gamla delarna av Tallinn som idag omfattas av speciella regler för att skydda och bevara kulturarv och miljö. Det blir en stor utmaning att jobba i den miljön, säger Per Johansson, vd på SWECO Eastern Europe.

Frihetstorget, Vabaduse Square, är Tallinns hjärta mitt i Gamla Stan. Dagens parkeringsplatser kring torget kommer att förflyttas under mark och istället ge plats för ett bilfritt torg med nya gångstråk. Området kring torget ska även få nya grönområden och gångvägar. SWECO har fått uppdraget att utforma och detaljprojektera hela ombyggnationen.

– Uppdraget är spektakulärt och många människor i Tallinn har åsikter om hur området bör utvecklas, säger Per Johansson.

Uppdraget kommer att utföras av SWECO Projekt som är SWECOs dotterbolag i Estland. I augusti 2008 ska arbetet vara färdigt.

– Det är vår breda erfarenhet av att arbeta med komplexa infrastrukturprojekt som gjorde att vi fick uppdraget, säger Aare Uusalu, vd på SWECO Projekt.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs