0 of 0 for ""

Sweco och Världsbanken sluter överenskommelse

March 28, 2014 | Press release

Sweco och Världsbanken har slutit en överenskommelse med anledning av den affärsetiska överträdelse som två senare avskedade Sweco-medarbetare gjorde sig skyldiga till i samband med en anbudsprocess för ett Världsbanks-finansierat projekt i Östeuropa år 2012. Överenskommelsen innebär att Swecos svenska vatten- och miljöverksamhet under tre års tid inte deltar i några upphandlingar med koppling till Världsbanken.

– Vår överenskommelse med Världsbanken är en naturlig konsekvens av det inträffade. De före detta medarbetarna har agerat på ett sätt som står helt i strid med Swecos policy och affärsetiska regler. Vi har valt att se händelsen som en möjlighet att skärpa våra processer och rutiner för att säkerställa att något liknande inte ska kunna hända igen, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på Sweco.

Sedan händelsen blev känd för Sweco har bolaget gjort en översyn av interna rutiner och processer. Vidare har utbildningar, tydligare riktlinjer och nya rutiner för rapportering av oegentligheter genomförts.

Sweco offentliggjorde de misstänkta oegentligheterna i ett pressmeddelande den 28 november 2012 och polisanmälde även det inträffade.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs