0 of 0 for ""

Sweco moderniserar elförsörjningen i Norrland och Västsverige

July 7, 2014 | Press release

Sweco anlitas för omfattande projekteringsuppdrag när nya kraftledningar ska byggas i Västsverige och gamla ledningar i Norrland ska bytas ut. Resultatet blir säkrare elförsörjning med högre kapacitet. Kunden är Svenska kraftnät och värdet på uppdraget uppgår till cirka 40 miljoner SEK.

– Flera svenska kraftledningar är gamla och behöver uppgraderas. Sweco har här en tydlig och viktig roll i att utveckla morgondagens mer hållbara energiförsörjning. Arbetet kommer bland annat att handla om att riva och ersätta delar av världens första 400 kV-ledning, som nu behöver byggas om på grund av ålder och kapacitetsbrist, säger Erik Severin, vd för Swecos energiverksamhet.

Uppdraget innebär att Sweco ska projektera kraftledningar i stamnätet mellan Sollefteå och Ragunda kommun samt mellan Trollhättans och Lerums kommun. Sweco kommer att utföra detaljplanering, markundersökningar, stål- och betongkonstruktioner samt visualisering

Swecos arbete påbörjas omgående och pågår till dess att ledningarna tagits i drift. De nya kraftledningarna ska vara färdiga att tas i bruk 2018 respektive 2020.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs