0 of 0 for ""

Sweco medverkar i konstruktionen av Kronbroarnas spårvagnslinje i Helsingfors

The Crown Bridges tramway in Helsinki
August 26, 2021 | Press release

Sweco deltar i den alliansgrupp som kommer att utforma Kronbroarnas spårvagnslinje i Helsingfors. Det blir Finlands längsta bro och arbetet beräknas starta i höst. 

Kronbroarna kommer att förbinda Degerö, Högholmen och Fiskehamnen med centrumkärnan via tre nya broar och en 10 km lång spårvagnslinje. De nya broarna är utformade för att tillgodose spårväg och lätt trafik. Samtidigt skapas en ny sjöfartsväg för cyklister och fotgängare. När broarna står klara 2026 kommer Kronbroarna med sina 1 200 meter vara Finlands längsta bro.

Sweco har varit del av alliansgruppen som ansvarar för projektutvecklingsfasen sedan 2019 tillsammans med NRC Group Finland, YIT Abp, Ramboll Finland och Sitowise Group. Swecos del av den första fasen av den nya spårvägslinjen omfattar cirka 4 miljoner euro.

”Sweco ansvarar för byggplaner och byggnadsbeskrivningar till i princip alla teknikdelar inom projektet. Utformningen av den nya spårvägen drivs av tydliga hållbarhetsprinciper, säger Juha Siipo, divisionschef för Transportinfrastruktur Sweco Finland.  

Sweco är för närvarande involverad i alla pågående spårvägsalliansprojekt i Finland.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs