0 of 0 for ""

SWECO leder utbyggnad av reningsverk i Rumänien

December 5, 2006 | Press release

SWECO VIAK har fått ett omfattande uppdrag av Bukarest stad i samband med utbyggnaden av huvudstadens reningsverk. Uppdraget är värt cirka 35 MSEK och beräknas vara klart år 2010.

SWECO VIAK ska stödja Bukarest stad i tekniska, ekonomiska och juridiska frågor vid genomförandet av utbyggnaden av stadens reningsverk. Uppdraget innebär även att utarbeta en plan för utbyggnaden av avloppsnätet samt upprätta avtal och finna finansieringslösningar för framtida investeringar.

– SWECO VIAK fortsätter att få omfattande internationella uppdrag i samband med att befintliga reningsverk byggs ut. Rumänien är en viktig marknad genom de stora investeringar som genomförs inför EU-inträdet, säger Christer Andersson, utlandschef på SWECO VIAK.

Bukarest stad bygger ut reningsverket, som servar cirka 2,5 miljoner invånare, för att möta EU:s krav. Uppdraget utförs tillsammans med det brittiska konsultbolaget Halcrow samt det franska Sogreah. Projektet är EU-finansierat och beräknas totalt kosta cirka 1 miljard kronor.

SWECO VIAK arbetar sedan tidigare med liknande projekt i Turkiet, Ungern, Jordanien och Ukraina.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs