0 of 0 for ""

Sweco leder bygget av en tunnel mellan polska öar

September 17, 2018 | Press release

Sweco har fått i uppdrag att leda arbetet med byggnationen av en tunnel under floden Świna i Polen. Tunneln kommer att knyta samman Usedom och Wolin, och därmed förbättra kommunikationen och driva tillväxt i regionen.  

Uppförandet av en undervattenstunnel mellan öarna i Świnoujście kommer att minska restiden kraftigt, vilket gynnar alla som reser eller bor i regionen. Tunneln kommer att vara ungefär 3,2 kilometer lång.

“Det är en investering som är viktig och efterlängtad, inte bara för de som bor i området, utan för alla som dagligen reser längs denna rutt. Den nya förbindelsen mellan de två öarna kommer att medföra bättre tillgänglighet, väsentligt kortare restider och öka tillväxten i regionen. Jag är övertygad om att Sweco, med vår kunskap och erfarenhet, kommer att kunna genomföra detta projekt på ett framgångsrikt sätt”, säger Maciej Chrzanowski, chef för Sweco Consulting i Polen.

Ordervärdet överstiger 4 miljoner euro. Projektet påbörjas direkt och förväntas färdigställas under andra halvåret 2022.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs