0 of 0 for ""

Sweco ledande i Europa genom förvärvet av Grontmij

October 1, 2015 | Press release

Den 1 juni 2015 meddelade Sweco sin avsikt att förvärva Grontmij, ett nederländskt konsultföretag med cirka 6 000 medarbetare. Den 25 september 2015 stod det klart att acceptansnivån för budet uppnåtts med god marginal. Integrationen av de två bolagen kan därför påbörjas och detta är startskottet för Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur.

– I ett kliv tar vi steget till europeisk ledare. Vi får en ännu mer framträdande roll när det gäller att planera och utforma framtidens samhällen och städer, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

Förvärvet innebär att Sweco nu har cirka 14 500 medarbetare i 15 länder i Europa.

– Sweco och Grontmij kompletterar varandra perfekt. Båda verksamheter kännetecknas av starkt kundfokus och erkänd kompetens. Geografiskt finns vi på olika marknader, vilket innebär fortsatta tillväxtmöjligheter. Vår ambition är att Sweco på sikt ska ha en ledande position i alla de länder där vi finns. Mindre och större förvärv kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i Swecos tillväxtstrategi, säger Tomas Carlsson.

Sweco har gjort ungefär 100 förvärv under de senaste tio åren och fördubblat företagets omsättning i snitt vart femte år. Bakom förvärvsstrategin finns en ambition om att kunna erbjuda rätt kompetens för varje projekt.

– Våra kunder ska känna sig trygga med att vi förstår deras behov och alltid har den kompetens de behöver. Sweco och Grontmij säljer kunskap i en tid av snabb urbanisering och klimatomställning. Det är lätt att se ett fortsatt långsiktigt behov av Swecos tjänster. Förvärvet av Grontmij är noggrant planerat och ett logiskt nästa steg som vi vill ska gynna kunder, medarbetare och aktieägare, säger Tomas Carlsson.

En förlängd acceptperiod pågår till och med den 9 oktober för att ge resterande Grontmij-aktieägare möjlighet att lämna in sina aktier i budet. För mer information om budet och dess begränsningar, se http://www.swecogroup.com/grontmijoffer.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs