0 of 0 for ""

Sweco konverterar befintlig kreditfacilitet om 400 miljoner euro till ett hållbarhetslänkat lån

May 24, 2023 | Press release

Swecos kreditfacilitet om 400 miljoner euro är avsedd för bolagets generella långfristiga finansieringsbehov samt förvärv. Krediten kopplas nu till bolagets arbete inom klimat och social hållbarhet.

Villkoren för kreditfaciliteten kopplas till mål för Swecos långsiktiga arbete med minskning av klimatutsläppen i den egna verksamheten samt ökad jämställdhet bland medarbetarna. 

– Hållbarhet är en integrerad del av allt vi gör på Sweco. Därför är det ett naturligt steg att koppla bolagets finansiering till våra hållbarhetsmål, säger Olof Stålnacke, CFO Sweco.

Swecos årliga räntekostnad kopplas till det årliga utfallet av två resultatindikatorer (KPI) av bolagets hållbarhetsarbete. 

Ändringsavtalet har ingåtts med befintlig bankgrupp bestående av SEB, Swedbank och Svenska Handelsbanken, med SEB som hållbarhetskoordinator.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs