0 of 0 for ""

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner

May 16, 2024 | Press release

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

Syftet är att stödja kommunerna och dess vattenbolag i utvecklingen av det analys- och förberedelsearbete som krävs för att förbättra och trygga vattenkvaliteten, reningsprocessen och kapaciteten. I Kobleve rör det sig om både dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening, och i Dobroslav ska man planera ett helt nytt system för avloppsvattenhantering. 

Sweco ska bidra i arbetet med rekonstruktion och modernisering av vattenförsörjningssystemet för dricksvattenintag, nya/uppdaterade lösningar för avloppsvattenrening, övervakning av kvaliteten samt processautomatiseringssystem där särskild hänsyn tas till energieffektivitet och strikta utsläppskrav. 

Resultatet blir en förbättrad, utökad och mer motståndskraftig vatteninfrastruktur och kommunal service till invånarna inklusive prognostiserade internflyktingar. Swecoprojekten påbörjas i juni 2024 och förväntas vara slutförda under första kvartalet 2025. 

Projektet finansieras av Swedfund, en statlig svensk utvecklingsfinansiär, och kommer att genomföras i enlighet med nationella mål, EU-standarder och villkor för finansiering från utvecklingsbanker.

Sweco stödjer Ukraina

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs