0 of 0 for ""

Sweco fullföljer samgåendet med Vectura

July 31, 2013 | Press release

Samtliga villkor har uppfyllts och Sweco har den 31 juli 2013 fullföljt det tidigare offentliggjorda samgåendet med Vectura. Sweco har förvärvat samtliga aktier i Vectura från svenska staten mot ett vederlag bestående av en kontant köpeskilling om 927 miljoner kronor (equity value). Det slutliga värdet på förvärvet (enterprise value) uppgår till cirka 900 MSEK. Genom affären bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden.

Vectura, med cirka 1 327 MSEK i omsättning och cirka 1 200 anställda, är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur och har en särskilt stark position inom järnvägssektorn i Sverige. Efter samgåendet får Sweco en omsättning på cirka 8 800 MSEK och totalt cirka 9 000 anställda.

För ytterligare information om förvärvet av Vectura hänvisas till Swecos pressmeddelande den 17 juni 2013.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs