0 of 0 for ""

SWECO förvärvar Stockholm Vatten Byggprojekt AB

October 8, 2007 | Press release

SWECO har tecknat avtal om att förvärva Stockholm Vattens verksamhet för byggprojektering med 24 anställda.

Stockholm Vatten Byggprojekt utför utredningsuppdrag, projektering och byggledning inom VA-området. Syftet med förvärvet är att förstärka SWECOs kompetenser inom framför allt ledningsteknik.

– Behovet av att se över ledningsnätens funktion är stort, inte minst med hänsyn till klimatförändringens effekter på VA-nätet. Stockholm Vatten Byggprojekt har hög kompetens inom VA-teknikområdet och framför allt stor kunskap om ledningsnätet i Stockholm. Vi är mycket glada att nu knyta till oss ytterligare kompetens inom detta område, säger Bo Carlsson, VD på SWECO VIAK.

Stockholm Vatten Byggprojekt AB ingår i Stockholm Vatten-koncernen, som ägs av Stockholms Stad.

Förvärvet är villkorat och ska godkännas av Stockholm Vattens styrelse och Stockholms stads kommunfullmäktige.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs