0 of 0 for ""

SWECO förvärvar finländskt arkitektbolag

June 30, 2005 | Press release

SWECO FFNS Arkitekter förvärvar det finländska arkitektbolaget Paatela-Paatela & Co. Företaget är specialiserat på arkitektuppdrag inom vårdsektorn, huvudsakligen i Finland men även internationellt.

– Genom förvärvet breddar vi vår nordiska bas och förstärker vår kompetens inom området healthcare, säger Eva Nygren VD i SWECO FFNS.

Behovet av ny- och ombyggnationer inom vårdsektorn förväntas bli stort framöver. Satsningar behövs i Norden men även österut i länder som Ryssland, Ukraina, Japan och Kina.

– Internationella sjukvårdprojekt kräver ofta stora resurser och många specialister. Tillsammans med Paatela-Paatela förstärker vi våra möjligheter att genomföra större projekt inom vårdsektorn, säger Eva Nygren.

Paatela-Paatela har funnits sedan 1919. Företaget har 15 anställda och en omsättning på cirka 10 miljoner kronor.

SWECO FFNS förvärvar i en första fas 30 procent av aktierna i bolaget. Nästa år förvärvas resterande 70 procent.

SWECO FFNS har 320 anställda i Sverige och Danmark. Företaget omsatte cirka 340 miljoner kronor år 2004. I Finland finns sedan tidigare SWECO-koncernens industrikonsulter samlade i bolaget SWECO PIC.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs