0 of 0 for ""

SWECO förvärvar energikonsultföretag i Västsverige

November 16, 2006 | Press release

SWECO Energuide har tecknat avtal om att förvärva konsultföretaget Autosolvia AB med 20 anställda i Göteborg. Genom förvärvet förstärker SWECO Energuide sitt tjänsteutbud till kunder inom energiområdet och tung basindustri i Västsverige.

Autosolvia stärker SWECO Energuides marknadspositioner inom framför allt elkraftteknik och tillför viktig kompetens inom automation och industriell IT.

– Inom energisektorn och stora delar av basindustrin sker i dag genomgripande förändringar där elkraftteknik och automation är viktiga verktyg. Genom förvärvet av Autosolvia kan vi bättre möta den tilltagande efterfrågan av kvalificerade konsulttjänster inom dessa områden, säger Erik Severin, VD för SWECO Energuide.

Förvärvet innebär att SWECO Energuide blir en mer komplett tjänsteleverantör när det gäller projektering och konstruktion inom elkraftteknik och automation och får därigenom bättre möjligheter att erbjuda helhetsåtaganden till både anläggningsägare och entreprenörer.

SWECO Energuide får efter förvärvet totalt närmare 300 anställda.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs