0 of 0 for ""

SWECO fortsätter få miljöuppdrag i Afrika

February 21, 2007 | Press release

SWECO VIAK har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för användning av vattenresurser kring biflöden längs Nilen i Sudan och Egypten. Uppdraget är värt cirka 5 MSEK och beräknas vara klart i november 2007.

Uppdraget omfattar insamling och analys av befintliga data för vattenresurser, erosion, samt jord- och skogsbrukspotential för tre områden längs Nilen som valts ut av sudanesiska och egyptiska vattenministeriet.

— SWECO VIAKs studie ska fungera som beslutsunderlag för fortsatta investeringar inom vattensektorn med syfte att inom tre år ha åstadkommit betydande förbättringar för både befolkning och miljö, säger Tove Adolfo Lilja uppdragsansvarig på SWECO VIAK.

Studien ingår i ländernas övergripande mål att uppnå effektiv, miljöanpassad och rättvis vattenanvändning samt främja samarbetet mellan länderna inom östra Nilen.

Totalt berörs cirka 350 000 invånare i Atbara, norr om Karthoum samt Dinder National Park och Ingessana Mountain i östra Sudan. SWECO VIAK ska även göra en studie kring sedimentation i Lake Nasser/Nubia som orsakar stora problem på grund av kraftig erosion.

Uppdragsgivare är ENTRO, Eastern Nile Technical Regional Office. Finansierar projektet gör Nile Basin Trust Fund, som administreras av Världsbanken.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs