0 of 0 for ""

Sweco föreslår tre strategier för att klara extremväder i landets kommuner

September 29, 2021 | Press release

Sommarens intensiva regn och översvämningar riktar fokus på vattenförsörjning och hantering av vatteninfrastrukturen i flera svenska kommuner. För att säkra en hälsosam urban framtid och skapa mer robusta system föreslår Sweco tre vattenstrategier i en ny rapport.

Klimatförändringarna sätter stor press på vattenförsörjningen i stora delar av landet. Något som också skapar oro bland allmänheten. Enligt en färsk Novus-undersökning beställd av Sweco anser endast fyra av tio i åldrarna 18–79 att deras kommun kan säkra vattenförsörjningen vid en kris, klimatförändringar eller en ökad befolkning. 

”När extrema väderförhållanden blir allt mer frekventa skapar det ökade hälso- och säkerhetsrisker i hela Sverige, vilket vi har fått se prov på den här sommaren. Åtgärder behövs för att kontinuerligt minimera riskerna för översvämningar, föroreningar och påverkan på dricksvattenkvaliteten”, säger Mattias Salomonsson, vattenexpert på Sweco.

Sveriges avloppssystem är förhållandevis gamla och inte heller avsedda att hantera de flöden som uppkommer vid översvämningar och skyfallshändelser. Det finns även flera utmaningar, exempelvis beroendet av annan samhällsplanering, för att förnya och upprätthålla funktionen i VA-infrastrukturen i den takt som krävs.

Strategier för säkrad vattenförsörjning

Sweco föreslår i en ny rapport tre strategier för att säkra vattenförsörjningen och hanteringen av vatteninfrastrukturen. Rapporten belyser de utmaningar som vi står inför och lyfter nyanserade metoder för utformning och underhåll av vattensystem, såväl ovan som under jorden, med direkt påverkan på vår hälsa.

”För att säkra en framtid med tillräckligt med rent vatten och en vatteninfrastruktur som möter klimatutmaningarna föreslår vi tre vattenstrategier. Strategier som för det första hanterar städernas hälsoutmaningar genom att vattnet blir en del av stadsbilden i samspel med utrymmen för människor, för det andra återinför naturen i stadsplaneringen och för det tredje minskar vattenförbrukningen och ökar återanvändningen och reningen av avloppsvatten”, förklarar Vania Khairallah, konsult och hållbarhetsexpert på Sweco.

Healthy water cities är den tredje i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat urban hälsa och välbefinnande, där experter lyfter fram idéer, lösningar och vetenskapliga slutsatser som behövs för att planera och designa säkra och motståndskraftiga stadsmiljöer för framtiden.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Sweco Sverige, via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. I undersökningen, genomförd under perioden 26 augusti–2 september 2021, deltog sammanlagt 1 012 män och kvinnor mellan 18–79 år. Deltagarfrekvensen var 58%.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs