0 of 0 for ""

SWECO förbättrar väg i Dalarna

September 9, 2005 | Press release

SWECO VBB har fått i uppdrag att projektera delar av Väg 293 i Dalarna. Uppdraget utförs åt Vägverket. Ordern har ett uppskattat värde på närmare 7 miljoner kronor.

– Sträckan mellan Ängesgårdarna och Falun är i behov av förstärkning. Vi ska även projektera in- och utfarter samt komplettera och sammanlänka gång- och cykelbanor längs sträckan, säger Mats Påhlsson, VD i SWECO VBB.

I uppdraget ingår att ansvara för upphandling av entreprenörer samt leda arbetet med att få fram bygghandlingar. Uppdraget kommer att genomföras som ett samverkansprojekt där entreprenörer involveras tidigt i projekteringen. SWECO VBB kommer även att genomföra en MKB och en barnkonsekvensanalys.

Byggstart är planerad till 2007.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs