0 of 0 for ""

Sweco förbättrar fjärrvärmenätet i Ukraina

February 11, 2010 | Press release

Sweco anlitas för att stötta energibolaget i miljonstaden Odessa när stadens gamla fjärrvärmenät ska rustas. Moderniseringen ska leda till en effektivare drift och minskade utsläpp av växthusgaser. Uppdraget är värt närmare 6 miljoner kronor.

– Uppdraget är ytterligare ett bevis på att våra ingenjörer med energi- och miljökompetens är eftertraktade världen över, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Sweco har lång erfarenhet av att stödja myndigheter och företag som behöver hjälp med att modernisera sina nät och stärka den egna förmågan att styra och kontrollera sin verksamhet.

I detta uppdrag kommer Sweco att stötta energibolaget i Odessa genom hela moderniseringsarbetet från att ta fram förslag på hur arbetet ska genomföras, handla upp entreprenörer, övervaka arbetet och utbilda personal på plats kring hur fjärrvärmenätet kan skötas på ett mer effektivt sätt.

Swecos insatser finansieras av den europeiska utvecklingsbanken, EBRD.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs