0 of 0 for ""

SWECO förbättrar dricksvatten i Bangladesh

March 21, 2006 | Press release

Kvalitén på dricksvattnet i Bangladesh huvudstad Dhaka ska förbättras. Med uppdraget gör SWECO en viktig inbrytning i ett land där behoven av att förbättra miljön är stora.

– Vi tar ett viktigt steg in i Bangladesh med detta uppdrag. Behoven av upprustning på miljöområdet är stora. Vi märker även av en ökad efterfrågan av våra miljötjänster från andra länder i regionen, säger Per Johansson VD i SWECO VIAK.

Uppdraget innebär att SWECO VIAK ska studera råvattenkvalitén i floden Lakhya varifrån dricksvatten distribueras till miljontals människor i Dhaka. Vattnet slussas idag in i stadens stora vattenverk Saidabad, vars kapacitet ska fördubblas. Flera alternativa åtgärder för att förbättra kvalitén på vattnet ska ses över och uppdraget ska ge underlag till beslut om vilket alternativ som är mest fördelaktigt.

Uppdraget är värt drygt 2 miljoner kronor. Finansieringen kommer från Sida.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs