0 of 0 for ""

SWECO får ytterligare order av Billerud

November 17, 2004 | Press release

SWECOs dotterbolag SWECO PIC har fått i uppdrag att optimera energianvändningen på Billeruds pappers- och massabruk i Karlsborg utanför Kalix. Uppdraget är värt drygt 7 miljoner kronor.

SWECO PIC ska projektera den om- och nybyggnation som krävs för att förbättra brukets möjligheter att producera egen el med biobränsle. På så sätt optimeras brukets energieffektivitet och miljöstatusen förbättras ytterligare. Brukets självförsörjning av el kommer att öka från 30 till 65 procent. Uppdraget löper fram till halvårsskiftet 2006.

Massatillverkningen i Karlsborg har anor sedan början av 1900-talet. Idag är Billerud Karlsborg östra Norrbottens största industri.

För en dryg månad sedan fick SWECO PIC ett liknande uppdrag åt pappers- och massabruket i Billerud Skärblacka. Det uppdraget är värt 15 miljoner kronor. SWECO PIC är Nordens ledande teknikkonsult inom processindustri, verkstadsindustri, elektronik och marinteknologi.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs