0 of 0 for ""

SWECO får vattenkraftuppdrag i Vietnam

January 29, 2002 | Press release

SWECO får vattenkraftuppdrag i Vietnam

SWECO anlitas som konsult inför byggnationen av ett nytt vattenkraftverk
i floden Se San, Vietnam. Uppdraget beräknas uppgå till 7 MKR.

SWECO engageras som rådgivare och expert åt Vietnams nationella
kraftbolag Electricity of Vietnam, EVN i deras arbete med att ta fram
design, arbetsritningar och upphandlingsunderlag för det nya
vattenkraftverket. Projektet är lokalt finansierat av EVN och den
vietnamesiska regeringen.

En 80 meter hög betongdamm och ett vattenkraftverk på 270 MW ska
projekteras och byggas.

– Vår uppgift är att bidra med all den tekniska kunskap vi har kring
frågor som rör vattenkraft, säger Sten Palmer, gruppchef på SWECO VBB
VIAK och ansvarig för projektet i Vietnam.

Se San är en biflod till den stora Mekongfloden. Projektet kommer att
pågå i 10 månader.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen.
För ytterligare information kontakta:
Sten Palmer, SWECO VBB VIAK, +84 4 854 81 83
Mikael Kullman Svingby, utlandschef, SWECO VBB VIAK,
08-695 63 36

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00190/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00190/bit0001.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs