0 of 0 for ""

SWECO får vattenkraftsuppdrag i Vietnam

November 21, 2005 | Press release

SWECO har anlitats för att granska projekteringen av ett nytt vattenkraftverk i centrala Vietnam. Uppdraget är värt 12 miljoner kronor.

SWECO ska granska den tekniska projekteringen samt de sociala och miljömässiga konsekvenserna av att bygga ett nytt vattenkraftverk, Song Bung 4 i Vietnam. Anläggningen är en av de många satsningar som görs som ett resultat av Vietnams nationella vattenkraftsplan. I vattenkraftsplanen redogörs för hur vattenkraften på bästa sätt ska bidra till att förse landet med energi.

– Det var många internationella konsultföretag som var med vid upphandlingen men vi är starka på vattenkraftsområdet och har jobbat i landet i flera år. Inom SWECO-koncernen finns en bred kompetens med både norska och svenska vattenkraftsexperter som utför den här typen av komplexa uppdrag på ett bra sätt, säger Mats Påhlsson VD i SWECO VBB.

Under de senaste åren har SWECO genomfört vattenkraftsuppdrag i Vietnam för cirka 40 miljoner kronor. Det nya uppdraget är beställt av ADB, Asiatiska utvecklingsbanken, som vill ha en ordentlig granskning av projektet innan lån beviljas till Vietnam för byggnationen. Konsultuppdraget kommer att utföras av SWECO VBB och SWECO Grøner. Arbetet beräknas vara avslutat år 2006.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs