0 of 0 for ""

SWECO får vatten- och miljöuppdrag i Ecuador

June 2, 2003 | Press release

SWECO får vatten- och miljöuppdrag i Ecuador

SWECO har fått i uppdrag att studera vattenavrinningsområdet vid Rio
Mira i Ecuador. Syftet är att utreda om området går att använda för
konstbevattning. Uppdraget är värt åtta miljoner kronor.

SWECO ska genomföra förstudier av avrinningsområdet vid floderna Mira
Mataje och Carchi Guaytara. Rio Mira sträcker sig från nordöstra Ecuador
över gränsen till Colombia. Uppdraget består av två delar. Första
etappen består i att utreda flodernas egenskaper och hur vattnet används
idag.

Den andra etappen handlar om att utarbeta en utvecklingsplan för den
framtida vattenanvändningen för jord- och skogsbruk, dricksvatten och
vattenkraft, samt att lägga fram förslag på hantering av avloppsvatten
och skyddade områden. I uppdraget ingår även att utforma en strategisk
miljökonsekvensbeskrivning.

– Det här är andra uppdraget i Ecuador på kort tid. Det är intressant
för SWECO att det blivit känt att vi är duktiga på detta, säger Lennart
Lundberg projektledare på SWECO VBB.

Uppdraget finansieras av Sida och kommer att utföras av SWECO VBB och
SWECO VIAK samt svenska Orgut Consulting AB. Uppdraget beräknas pågå i
ett år.

SWECO genomför just nu ett liknande projekt i Ecuador vid floden Rio
Shincata. Även där är uppdraget att utreda den framtida
vattenanvändningen för jordbruks- och vattenkraftändamål.

Läs mer om projektet på www.sweco.se

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Lundberg tfn 08-695 60 65

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/02/20030602BIT00350/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/02/20030602BIT00350/wkr0002.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs