0 of 0 for ""

Sweco får uppdrag värt 50 MSEK för modernisering av det svenska elnätet

September 18, 2023 | Press release

Svenska kraftnät har gett Sweco i uppdrag att genomföra en omfattande revision och upprustning av elöverföringssystemet i hela Sverige. Det rör sig om att driftssäkra de 16 000 km luftledningar som utgör ryggraden i svensk elförsörjning. Uppdraget pågår till 2031 och är värt drygt 50 MSEK.

Ett stabilt och modernt elnät i hela Sverige är en förutsättning för den pågående elektrifieringen av samhället, där både individer och näringsliv behöver alltmer el för att klara den gröna omställningen. Svenska kraftnäts system för överföring av el inom landet består främst av luftledningar, som kräver proaktivt underhåll för att fungera optimalt.

”Svenska kraftnät gör nu omfattande framtidsinvesteringar i elnätet och Sweco är stolta över att kunna bidra med multidisciplinär kompetens i det arbetet. Vi stöttar Svenska kraftnät med att långsiktigt utveckla och driftssäkra ett robust stamnät, som tryggar elförsörjningen och bidrar till ett mer resilient samhälle,” säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige.

Uppdraget från Svenska kraftnät innebär specifikt att Sweco ska genomföra förstudie samt för- och detaljprojektering av ledningsåtgärder för revision av luftledningar runt om i Sverige. Även geotekniska undersökningar vid luftledningarna ingår i uppdraget. Sweco ska delta i arbetet med att analysera och inhämta indata samt utvärdera vilka åtgärder som ska utföras för att ledningarna ska vara drift- och personsäkra. Uppdraget startade i maj 2023 och pågår till 2031 och ordervärdet uppgår till drygt 50 MSEK.
 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs