0 of 0 for ""

Sweco får uppdrag med Trelleborgsbanan

December 9, 2010 | Press release

Sweco anlitas av Trafikverket som ansvarig projektör för ombyggnationen av Trelleborgsbanan. Uppdraget är värt cirka 30 miljoner kronor och startar omgående. Arbetet ska vara färdigställt år 2016.

– Det händer mycket inom infrastrukturområdet i Öresundsregionen, exempelvis med den planerade utbyggnaden av Södra stambanan och med Cityringen i Köpenhamn. Swecos kompetens är efterfrågad och vi rekryterar just nu många nya konsulter i området, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Trelleborgsbanan ska anpassas för persontrafik så att godstrafiken kan fortsätta köras samtidigt som persontrafik introduceras mellan Trelleborg och Malmö. Tågen mellan Trelleborg och Malmö ska gå via Citytunneln. Det kommer att ta cirka 30 minuter att åka från Trelleborg till Malmö central och knappt en timme till Köpenhamn. Att kollektivtrafiken stärks gör att trafik kan flyttas från väg till järnväg och därigenom minska klimatpåverkan.

Fakta om uppdraget:
I Swecos uppdrag ingår att för sträckan Lockarp – Trelleborg: upprätta järnvägsplan, ett flertal arbetsplaner, ta fram underlag för detaljplaneprocesserna i berörda detaljplanelagda områden samt upprätta förfrågningsunderlag, bygghandlingar, förvaltningshandlingar och relationshandlingar för dessa anläggningar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs