0 of 0 for ""

SWECO får uppdrag i Jordanien för närmare 50 miljoner kronor

July 1, 2004 | Press release

SWECO får uppdrag i Jordanien för närmare 50 miljoner kronor

SWECO har fått i uppdrag att vara rådgivare åt den jordanska regeringen
när ett nytt avloppsreningsverk ska uppföras utanför Amman.
Det nya avloppsreningsverket, As-Samra, kommer att behandla
avloppsvattnet från 2,3 miljoner personer. Projektet är det första BOT-
projektet i Mellanöstern där en privat operatör bygger upp och sätter
igång en verksamhet för att sedan lämna över den till myndigheterna.

– Det har varit en stor utmaning att vara med och utveckla det första
BOT-projektet i den här regionen och det ska bli spännande att fortsätta
vara med i genomförandefasen, säger Per Johansson, VD för SWECO VIAK.
SWECO har under de senaste sex åren varit rådgivare åt den jordanska
regeringen i samband med projektförberedelser för avloppsreningsverket.
Nu ska man fortsätta som rådgivare under uppbyggnadsfasen och utbilda
personal som ska ansvara för driften av anläggningen.

– Bristen på vatten är stor i Jordanien. En del av vattenproblematiken
ska lösas när den nya anläggningen är i drift och man kan använda
behandlat avloppsvatten för bevattning istället för dricksvatten, säger
Flemming Hansen, uppdragsansvarig på SWECO VIAK.

Entreprenören består av tre bolag, Ondeo Dégremont Inc och Morganti Inc
från USA samt Suez Environment från Frankrike. De ansvarar för design
och byggnation under tre år samt drift av avloppsreningsverket i 22 år.
Den totala investeringen för projektet är 1300 miljoner kronor som
finansieras av entreprenören med ett betydande bidrag från USAID. SWECOs
del finansieras av den jordanska regeringen och Sida med 50 procent
vardera.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide, SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Flemming Hansen, uppdragsansvarig SWECO VIAK, 0734-12 51 75
Per Johansson, VD SWECO VIAK, 08-695 66 68

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT00100/wkr0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs