0 of 0 for ""

Sweco får uppdrag av Stockholms Lokaltrafik, SL

May 19, 2011 | Press release

Sweco anlitas av SL för att hjälpa till med kapacitetsförstärkning och dubbelspårsutbyggnad för Roslagsbanan, delen Kragstalund-Vallentuna. Uppdraget är värt 9 miljoner kronor och ska vara klart under 2011.

– Det händer mycket i Sverige på infrastrukturområdet och Sweco fortsätter att anlitas för uppdrag landet över, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Under senare år har en omfattande modernisering gjorts av Roslagsbanan och idag är den en av Sveriges modernaste järnvägar. Stora delar av Roslagsbanan byggs nu ut med dubbelspår för att öka kapaciteten, minska restiden och minska risken för störningar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs