0 of 0 for ""

Sweco får uppdrag av Banverket

May 21, 2008 | Press release

Vägverket och Banverket genomför en gemensam satsning på dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. Sweco anlitas för att detaljprojektera delar av den nya järnvägssträckningen. Uppdraget är värt 11 miljoner SEK.

Sweco anlitas för att ta fram bygghandlingar för järnvägen på sträckan mellan Agnesberg och Marieholm. Sträckan innehåller bland annat nya järnvägsbroar över väg E45 och Lärjeån. De geotekniska förutsättningarna i området är av sådan karaktär att omfattande förstärkningsåtgärder kommer att krävas på stora delar av sträckan.

– En annan utmaning för Swecos konsulter är att den nya järnvägssträckan ligger i mycket nära anslutning till det befintliga spåret och arbetet ska ske med minimal påverkan på befintlig trafik, säger Lars Almqvist, regionchef på Sweco i Göteborg.

Sweco har tidigare anlitats för att ta fram bygghandlingar för dubbelspårsutbyggnaden på sträckan mellan Trollhättan och Velanda samt för sträckan Marieholm och Olskroken. Sweco arbetar även med arbetsplaner och bygghandlingar för utbyggnaden av väg E45.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs