0 of 0 for ""

SWECO får strategiskt GIS-uppdrag av Skogsstyrelsen

January 30, 2007 | Press release

SWECO Position har fått i uppdrag av Skogsstyrelsen att ta fram en GIS-baserad lösning för att effektivisera arbetsprocessen vid återinplantering av skog. Uppdraget är värt cirka 3 MSEK och beräknas vara klart årsskiftet 2007/2008.

Syftet är främst att korta handläggningstiden för arbetsprocessen vid återinplantering av skog med cirka 50 000 ärenden per år samt öka kvaliteten på beslutsunderlagen för cirka 700 skogskonsulenter på Skogsstyrelsens 43 distrikt runt om i Sverige.

Uppdraget innebär att SWECO Position ska ta fram en webbaserad GIS-klient som med kartan som grund visar skogsägarnas avverkningsanmälan i systemet för ärendehantering. Applikationen blir ett nytt modernt verktyg som omfattar stödfunktion samt en plattform för framtida utveckling av nya verktyg.

– SWECO Positions starka lokala förankring i kombination med vår spetskompetens och erfarenhet av att bygga verksamhetslösningar för skogliga organisationer gör oss till en trygg och långsiktig partner för Skogsstyrelsen, säger Jan Zakariasson, VD på SWECO Position.

– Användningsområdet för GIS är stort idag och när vi nu står inför nya krav på oss att modernisera och effektivisera vår verksamhet, både utrustnings- och arbetsrutinmässigt, blir SWECO Positions lösning startskottet för den processen, säger Ulrika Wahlström, enhetschef geografisk information på Skogsstyrelsen.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs