0 of 0 for ""

SWECO får stort vägprojekt i Laos

May 21, 2001 | Press release

SWECO får stort vägprojekt i Laos

O-listenoterade SWECO har fått i uppdrag att utföra projektering och
byggkontroll för ett omfattande vägprojekt i Laos. Kontraktet är värt 15
miljoner kronor och uppdragsgivare är Ministry of Transportation i Laos.
Finansiär är svenska Sida.

Projektet innebär upprustning av en delsträcka av Asian Highway, som går
mellan hamnstaden Vinh i Vietnam och Udon Thani i Thailand. Det laotiska
vägavsnittet löper genom centrala Laos i Borikhamxay provinsen och är en
viktig länk i det regionala transportnätet.

Projektet sträcker sig över tre år, varav fyra månader med projektering
och återstoden med byggkontroll. I uppdraget ingår även projektering av
en ny bro.

Inom SWECO ansvarar SWECO VBB VIAK för uppdraget.

SWECO bedriver en omfattande utlandsverksamhet i alla världsdelar med
tyngdpunkt på miljöteknik, energi och infrastruktur. Företaget är sedan
en längre tid starkt engagerat i Sydostasien. För närvarande genomförs
bl a ett stort miljöövervakningsuppdrag i samband med
vattenkraftprojektet Song Hinh i södra Vietnam.

Andra stora transportprojekt där SWECO medverkar är bl a vägprojekt i
Ryssland, broprojekt i Honduras, Citytunneln i Malmö och utbyggnaden av
Arlanda flygplats.

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik, miljö och
arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag: SWECO FFNS, SWECO
BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB VIAK,
SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO
Connect. SWECO bedriver också en omfattande utlandsverksamhet
över hela världen. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Björn Kvist, SWECO VBB VIAK, tel 08-695 60 89
Katarina Johnsson, SWECO VBB VIAK, tel 08-695 60 79

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00120/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00120/bit0002.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs