0 of 0 for ""

SWECO får stort avloppsreningsprojekt i Turkiet

September 22, 2006 | Press release

SWECO VIAK har fått ett omfattande projekteringsuppdrag av den turkiska kommunala vatten- och avloppsstyrelsen (ESKI) i Eskisehir, ca 20 mil väster om Ankara. Uppdraget är värt 24 MSEK och sker i samarbete med det turkiska konsultföretaget TEMPO.

– Vi har stor erfarenhet och kompetens på den internationella marknaden när det gäller avloppsreningsprojekt av den här storleken. Genom det här projektet öppnas möjligheterna för SWECO att växa på den turkiska marknaden inom vatten- och miljösektorn, säger Christer Andersson utlandsansvarig på SWECO VIAK.

SWECO VIAK ansvarar för projektering, upphandling och byggledning av om- och tillbyggnad av det befintliga reningsverket. Ett tiotal personer från SWECO VIAK kommer att arbeta med projektet. Uppdraget startar i slutet av september och ska vara slutfört i december 2011.

Avloppsreningsverket klarar idag inte att rena mer än hälften av nuvarande avloppsmängd. Med den nya anläggningen kommer reningskapaciteten att tredubblas och vara dimensionerad för 820 000 invånare. Beställare är Eskisehirs vatten- och avloppsstyrelse (ESKI) som ägs av Eskisehirs kommun. Projektet finansieras av EIB (European Investment Bank).

För närvarande utför SWECO VIAK även andra liknande uppdrag i bland annat Jordanien och Ungern.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs