0 of 0 for ""

SWECO får övervakningsuppdrag på Island

June 5, 2003 | Press release

SWECO får övervakningsuppdrag på Island

SWECO har i joint venture med sex andra konsultföretag fått i uppdrag
att övervaka uppförandet av Kárahnjúkarkraftverket på sydöstra Island.
Beställare är det statliga isländska kraftföretaget Landsvirkjun.

– Vårt uppdrag består i att övervaka delar av projektet. Det handlar om
40 kilometer tunnlar och en 190 meter hög damm. Uppgiften är att
säkerställa att projektet genomförs i enlighet med beställarens krav,
säger Mats Påhlsson, VD på SWECO VBB.

SWECO bildar tillsammans med sex andra europeiska teknikkonsulter ett
joint venture med namnet Visen-Ingar. Övriga bolag är brittiska Mott
MacDonald, franska Coyne et Bellier, norska Norconsult samt tre
isländska konsultföretag. Det totala ordervärdet för Visen-Ingar är
cirka 180 miljoner kronor, varav SWECOs del är 10-15 miljoner kronor.

Beslutet om att uppföra kraftverket fattades 2002 av det isländska
alltinget och de första arbetena är redan i full gång.
Kárahnjúkarkraftverket kommer att få en effekt på 690 megawatt och
beräknas stå klart 2007. Totalt beräknas hela projektet kosta cirka 10
miljarder kronor.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Mats Påhlsson, SWECO VBB, tfn 08-695 66 61

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00570/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00570/wkr0002.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs