0 of 0 for ""

SWECO får order av Vasakronan

January 12, 2005 | Press release

SWECO Projektledning har fått i uppdrag att hantera Vasakronans digitala ritningsarkiv. Uppdraget är värt 5 miljoner kronor.

SWECO Projektledning ska effektivisera och administrera Vasakronans ritningsarkiv med hjälp av ”Projektstruktur” som är ett webbaserat system för projekt- och verksamhetsstyrning. I arkivet samlas dokument som rör Vasakronans hela fastighetsbestånd.

– Vasakronan har upptäckt fördelarna med Projektstruktur och de ser vilka möjligheter som finns att göra ekonomiska besparingar, säger Bo Carlsson VD på SWECO Projektledning.

I uppdraget ingår att utveckla rutiner och förenkla arbetssättet kring hur fastighetsdokumenten hanteras. Projektstruktur kommer även att används för att underlätta samordning och kommunikation i Vasakronans projekt. Samtliga förvaltare och projektledare på Vasakronan i Sverige kommer att driva sin verksamhet via systemet.

SWECO Projektledning har utvecklat Projektstruktur. Systemet har funnits de senaste sex åren och har idag cirka 7000 användare. Projektstruktur används för samordning, styrning och kommunikation i projekt samt som ett stöd i förvaltning.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs