0 of 0 for ""

Sweco får omfattande vattenkraftsuppdrag i Laos

September 22, 2008 | Press release

Swecos vattenkraftsingenjörer anlitas för att vara kundens tekniska stöd i samband med utbyggnaden av vattenkraftsverket Theun Hinboun i centrala Laos.

– Vattenkraftsbyggandet har sedan tidigt 2000-tal verkligen tagit fart ute i världen och vi håller oss väl framme som ett av de mest efterfrågade teknikkonsultföretagen på marknaden, säger Swecos uppdragsansvarige Lennart Lundberg.

Sommaren 2006 anlitades Sweco för att utreda och ta fram upphandlingsdokument för utbyggnaden. Det nya uppdraget omfattar teknisk granskning och rådgivning i kontraktsfrågor under projektering och byggnation av anläggningen. Uppdraget utförs åt Theun Hinboun Power Company (THPC).

Projektet omfattar en 70 meter hög betongdamm av RCC typ (Roller Compacted Concrete), en sex kilometer lång borrad tilloppstunnel, två separata kraftstationer (220 MW + 60 MW) samt kraftledningar som knyter an till både det laotiska och det intilliggande thailändska distributionsnätet.

Insatsen från Sweco omfattar samtliga traditionella kunskapsområden inom vattenkraft såsom anläggning och statik, hydrologi, geologi, geoteknik, dammbyggnad, mekanik, turbinteknik, elkraftsteknik och el-distribution.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs