0 of 0 for ""

SWECO får omfattande uppdrag av Ringhals AB

July 7, 2006 | Annual report

SWECO Energuide har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Ringhals AB. Avtalet omfattar kvalificerade konsulttjänster inom elteknik och uppdragen startar omgående.

Ringhals AB, som ingår i Vattenfallkoncernen, har för avsikt att modernisera ställverken vid kärnkraftreaktorerna 1, 3 och 4. Upprustningen sker inom ramen för ett pågående och mycket omfattande investeringsprogram. I ett första steg kommer SWECO Energuide att ansvara för projekt- och montageledning, konstruktion och provning av driftställverken vid reaktor 1. Arbetet kommer att sysselsätta ca 15 konsulter från SWECO fram till 2009. Den totala investeringskostnaden för driftställverken vid reaktor 1 beräknas till ca 200 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att Ringhals valt oss som partner och utsett oss till Preferred Supplier. Samarbetsavtalet är en bekräftelse på att vi ligger i framkant med vår kunskap inom elteknik, säger Erik Severin, VD i SWECO Energuide.

Nästa steg är investeringsbeslut om övriga ställverk vid reaktor 1, som väntas tas under 2007.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs