0 of 0 for ""

Sweco får omfattande konsultuppdrag när Skeppsbron ska utvecklas i Göteborg

August 20, 2008 | Press release

Södra Älvstranden är ett av de stora stadsutvecklingsprojekten som pågår i Göteborg just nu. Sweco anlitas för att utreda och projektera den infrastruktur som ska finnas på Skeppsbron. Uppdraget är värt cirka 30 miljoner SEK.

Sweco anlitas av Trafikkontoret i Göteborg för att utreda och projektera allmän plats och spårväg. I uppdraget ingår även utredning och projektering av VA-system samt nya kajer.

– På Skeppsbron handlar det om att skapa bebyggelse i nära anslutning till vattnet. Givetvis är de allmänna platsernas gestaltning, funktion och miljö viktiga i ett projekt som är så betydande för Göteborg, säger Lars Almqvist, regionchef på Sweco i Göteborg.

Södra Älvstranden är det område som frigjordes i samband med att trafiken leddes ner i Götatunneln.

– Uppdraget sker i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB, säger Klas Thorén på Trafikkontoret.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs