0 of 0 for ""

SWECO får nytt stort uppdrag åt Citytunneln i Malmö

February 12, 2002 | Press release

SWECO får nytt stort uppdrag åt Citytunneln i Malmö

SWECO ska utarbeta underlag inför upphandlingen av Citytunnelprojektets
kommande byggnadsentreprenader. Uppdraget är värt totalt 82 miljoner
kronor.

I uppdraget ingår att upprätta systemhandlingar och förfrågningsunderlag
för bland annat tunnelborrning, brandventilation samt bygg- och
installationsarbete i och kring stationerna Malmö Central och Triangeln.
Arbetet genomförs tillsammans med danska COWI A/S. SWECOs del av
ordervärdet är 57 miljoner kronor.

SWECO och COWI A/S ingår i ett gemensamt konsortium som tidigare arbetat
fram förslag på hur stora delar av Citytunneln kan utformas. Konsortiet
har även utfört geotekniska undersökningar åt projektet.

Citytunneln ska knyta ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot
Trelleborg, Ystad och Köpenhamn. Banverket ansvarar för projektet. Den
totala kostnaden beräknas uppgå till 8,8 miljarder kronor och projektet
finansieras av Banverket, Statens järnvägar, Malmö stad och Region
Skåne. Citytunneln beräknas vara i drift 2008.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Rolf Nilsson, regionchef SWECO VBB VIAK, tel 040-16
72 64
Håkan Asmoarp, uppdragsansvarig SWECO VBB VIAK, tel
040-16 72 28

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT00120/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT00120/bit0001.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs