0 of 0 for ""

SWECO får nytt omfattande väguppdrag i Armenien

December 7, 2006 | Press release

SWECO VBB har fått i uppdrag att projektera 100 mil landsväg i Armenien. Uppdraget är värt 14 MSEK och sker i samarbete med svenska SweRoad och det armeniska konsultföretaget Dorproject.

Uppdraget omfattar utredning, förslag till åtgärder och projektering för totalt cirka 1 000 km vägar och broförbindelser på den armeniska landsbygden.

– Det är glädjande att vi fått ytterligare ett stort vägprojekt i Armenien. Uppdraget är en utmaning för flera av våra teknikområden, bland annat väg- och transportplanering, transportekonomi, miljö, geoteknik, hydrologi, vägprojektering och brokonstruktion. Inte minst miljöaspekten har getts en mycket framträdande roll i detta projekt, säger Vera Åhsberg, projektchef på SWECO VBB.

För detaljprojekteringen och stora delar av fältarbetet svarar det lokala konsultföretaget Dorproject.

Uppdraget startar omgående och ska vara slutfört i december 2009. Finansieringen kommer från amerikanska Millennium Challenge Corporation (MCC), via den armeniska underavdelning Millennium Challenge Account – Armenia.

SWECO VBB har tidigare genomfört flera liknande uppdrag i Armenien under de senaste åren.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs