0 of 0 for ""

SWECO FÅR NYTT MILJÖUPPDRAG I RYSSLAND

February 2, 2010 | Press release

Sweco anlitas för att modernisera S:t Petersburgs norra avloppsreningsverk. Ett verk som tar hand om en femtedel av stadens vatten. Projektet ska bland annat leda till minskade utsläpp av fosfor och kväve i Östersjön. Uppdraget är värt 7,5 miljoner kronor.

– Sweco genomförde sitt första utlandsuppdrag i Ryssland för över 100 år sedan. Nu, liksom då, handlar det om att vara med och bidra till en bättre miljö för människorna kring Östersjön, säger Swecos koncernchef Mats Wäppling.

S:t Petersburgs norra avloppsreningsverk ska byggas om för att leva upp till de krav som ställs från Helsingforskonventionen som skyddar den marina miljön i Östersjön. Behandlingen av fosfor och kväve ska förbättras. Betydande energibesparingar, uppemot 20 GWh/år, planeras också i samband med moderniseringen. Swecos uppdrag innefattar både projektering och byggkontroll.

En miljon av stadens fem miljoner invånare är anslutna till avloppsreningsverket som är dimensionerat för en belastning på 1 000 000 kubikmeter per dag.

Uppdraget genomförs av Swecos miljökonsulter i Sverige och Ryssland. Moderniseringen är en del av det omfattade investeringsprogram som finns för att åtgärda utsläpp från avloppsvatten i Finska viken.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs