0 of 0 for ""

SWECO får ny stororder från Vägverket

September 4, 2006 | Press release

Väg E18 mellan Hjulsta och Kista i Stockholm ska byggas om till motorvägsstandard. SWECO VBB har, tillsammans med Carl-Bro, fått i uppdrag att projektera sträckan Rinkeby-Kista. Uppdraget är värt 40 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar projektering av bygghandlingar, med förfrågningsunderlag, arbetshandlingar och kontraktshandlingar.

– Det är mycket glädjande att vi medverkar i ännu ett stort och prestigefyllt infrastrukturprojekt i Stockholm, där vår kompetens bidrar till att förbättra trafiksituationen, säger Mats Påhlsson, VD i SWECO VBB.

Genom att bygga om E18 till motorvägsstandard på sträckan Hjulsta-Kista ska trafikkapaciteten öka och den höga olycksfrekvensen reduceras. På hela vägsträckan genomförs en separering av genomfartstrafik och lokaltrafik, vilket bland annat innebär ytterligare körbanor.

Uppdraget omfattar projektering inom många olika områden, bland annat väg och trafik, konstruktion, vägutformning, geoteknik, mark och miljö.

Projekteringen startar i september 2006 och beräknas pågå till augusti 2008. Uppdraget sker i samarbete med Carl-Bro och kommer även att involvera flera andra SWECO-bolag, bland annat SWECO VIAK, SWECO Theorells och SWECO FFNS.

SWECO VBB har för närvarande omfattande uppdrag i flera av de stora infrastruktursatsningarna i Stockholm, som Norra Länken, Citybanan, Norrortsleden liksom försöket med trängselskatt.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs