0 of 0 for ""

SWECO får miljöuppdrag i Tadzjikistan

December 15, 2006 | Press release

SWECO VIAK har fått i uppdrag att ta fram en avfallsplan för staden Dushanbe i Tadzjikistan. Uppdragsgivare är Dushanbe City Council och uppdraget är värt cirka 4 MSEK.

Syftet med uppdraget är att modernisera och effektivisera avfallshanteringen för stadens 590 000 invånare. Upprustningen kommer bland annat ge stora miljövinster i avfallshanteringsprocessen.

SWECO VIAK ska i ett första skede göra en omfattande analys av dagens avfallshantering i Dushanbe genom att titta på hela avfallskedjan från insamling till slutbehandling. Därefter utarbetas ett förslag på avfallsplan.

– Vår studie ska presentera en teknisk lösning, en modell för en ny organisation och en finansiell analys som innebär kostnadstäckning i ett långsiktigt perspektiv. Vi är med från starten och skapar med detta framtidens grundläggande avfallssystem i Dushanbe, säger Anders Rydergren, uppdragsansvarig på SWECO VIAK.

Dushanbe är Tadzjikistans huvudstad. Landet gränsar bland annat mot Afghanistan och Kina. Uppdraget är finansierat av European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, och beräknas vara klart sommaren 2007.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs