0 of 0 for ""

Sweco får fortsatt förtroende i utbyggnaden av dubbelspåret mellan Ängelholm-Helsingborg

February 7, 2018 | Press release

Sweco har fått i uppdrag att vara Trafikverkets rådgivare under kommande skede av dubbelspårutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg som syftar till att öka kapaciteten på sträckan. Sweco kommer ta fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad och genomföra byggplatsuppföljning. Ordervärdet för Sweco är cirka 60 miljoner SEK.

– Vi är glada att vi fått fortsatt förtroende från Trafikverket att bidra med vår expertis inom ramen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm-Helsingborg. Sträckan har en betydande roll i Västkustbanan som ska knyta ihop Göteborg och Lund och vi är stolta över att få bidra till ökad kapacitet på den högt belastade sträckan. I det här projektet visar vi på styrkan i Sweco. Många olika kompetenser är involverade, vilket är en bekräftelse på att det är vårt samlade erbjudande som ger oss styrka, säger Åsa Bergman, affärsområdeschef Sweco Sverige.

Västkustbanan är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige och har dubbelspår på större delen av den 283 kilometer långa sträckan. Delsträckan Ängelholm-Helsingborg är idag enkelspårig och är därmed en flaskhals, men genom utbyggnaden till dubbelspår kommer förutsättningarna för en effektivare tågtrafik förbättras avsevärt. Ökad kapacitet uppnås bland annat genom tätare avgångar, kortare restider och bättre punktlighet.

Swecos uppdrag är att upprätta förfrågningsunderlag för totalentreprenad, tillståndshantering, inventering av fastighetsnära bulleråtgärder samt genomföra byggplatsuppföljning i samarbete med Trafikverket och den kommande entreprenören för Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg. Sweco har sedan tidigare tagit ta fram järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling för samma sträcka.

Uppdraget i sin helhet förväntas vara genomfört i december 2024.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs