0 of 0 for ""

SWECO får energiuppdrag i Etiopien

June 15, 2004 | Press release

SWECO får energiuppdrag i Etiopien

SWECO ska förbättra distributionen av el i Etiopien. Uppdraget sträcker
sig över fyra år och är värt 17 miljoner kronor.

SWECO ska planera för en utbyggnad och upprustning av eldistributionen i
åtta städer i Etiopien, däribland huvudstaden Addis Abeba. Målet är att
få fram ett driftsäkert system som företagen och hushållen ska anslutas
till.

– Vi har under flera år samlat på oss erfarenhet och kunskap kring hur
eldistributionen kan förbättras i Afrika. Uppdrag som avsevärt höjt
levnadsstandarden för befolkningen i flera länder, säger Anders Ståhl
utlandschef på SWECO Energuide.

I uppdraget ingår att assistera kunden, Ethiopian Electric Power
Corporation, med projektering, anbudsförfarande, upphandling och
övervakning under genomförandet. En väsentlig del av uppdraget är att
utbilda kundens personal att använda moderna it-baserade hjälpmedel för
nätplanering och projektering.

Miljövinsterna i uppdraget är flera. Genom att öka användningen av
vattenkraft ska utsläppen minska från de dieselkraftverk som till stor
del förser städerna med el idag. Avverkningen av skog för
energianvändning kommer även att minska.

Uppdraget finansieras av Världsbanken. SWECO arbetar sedan tidigare med
flera liknande uppdrag i bland annat Tanzania, Liberia, Uganda och
Moçambique.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Anders Ståhl, utlandschef SWECO Energuide, tfn 0734-12 60 57
Tomas Bonnedahl, uppdragsansvarig SWECO Energuide, tfn 0734-12 41 36

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/15/20040615BIT00410/wkr0001.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs