0 of 0 for ""

SWECO får avfallsprojekt i Filippinerna

June 27, 2005 | Press release

SWECO ska förprojektera Filippinernas första miljögodkända avfallsdeponi. Anläggningen ska byggas i Surigao City i södra Filippinerna. Ordern är värd drygt 4 miljoner kronor.

Uppdraget är en fortsättning på det arbete med strategisk avfallsplanering som SWECO påbörjade redan år 2003. Hela avfallssystemet i Surigao City granskades då, från ineffektiv sophämtning till illegal dumpning av sopor. SWECO utarbetade också åtgärdsplaner för en bättre framtida sophantering.

– Arbetet i Surigao har rönt stor uppmärksamhet i Filippinerna eftersom många kommuner behöver hjälp att klara landets nya miljökrav, säger Karin Eberle, uppdragsansvarig på SWECO VIAK.

Den nya deponin blir den första anläggningen som uppförs i enlighet med landets nya miljölagstiftning. Uppdraget pågår till januari 2006 och finansieras av Sida.

Ladda ner bilder och läs mer på www.sweco.se/filippinerna

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs