0 of 0 for ""

SWECO bildar nytt bolag för expansion österut

May 31, 2006 | Press release

SWECO bildar ett nytt bolag, SWECO Eastern Europe, i syfte att stärka utvecklingen på de snabbt växande marknaderna i centrala och östra Europa.

SWECO Eastern Europe omfattar de befintliga verksamheterna i Estland, Litauen och Bulgarien. VD för det nya bolaget blir Per Johansson, för närvarande VD i SWECO VIAK. Han tillträder befattningen den 1 juni.

Efterfrågan på SWECOs tjänster i centrala och östra Europa ökar framför allt när det gäller tjänster inom områdena vatten och miljö, infrastruktur, energi, industri och arkitektur.

– Utvecklingen österut är mycket kraftfull med en stor marknadspotential för flertalet av SWECOs verksamhetsområden. Genom det nya bolaget skapar vi bättre förutsättningar att växa, såväl i Baltikum som på de övriga tillväxtmarknaderna i centrala och östra Europa, säger Per Johansson.

Per Johansson är 46 år och har varit VD för SWECOs vatten- och miljöenhet SWECO VIAK sedan 2002. Under denna period har han samtidigt lett SWECOs framgångsrika expansion österut inom vatten och miljö.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs