0 of 0 for ""

Sweco bidrar till fördubblad eltillgång i Rwanda

May 29, 2013 | Press release

Sweco har anlitats för utredning och projektering av ett nytt torvkraftverk i Rwanda. Den nya anläggningen bidrar till att mer än fördubbla Rwandas eltillgång. Det sammanlagda uppdragsvärdet för Sweco är 13 miljoner SEK.

– Det nya kraftverket ska tillgodose Rwandas stora behov av el och ger viktiga förutsättningar för en fortsatt positiv samhällsutveckling i hela regionen. Sweco har utfört uppdrag i Rwanda i uppemot tio år och det är inspirerande att vara med och bidra till den positiva utveckling som landet genomgår, säger Erik Severin, vd för Swecos energiverksamhet.

Swecos uppdrag innebär att utreda och projektera ett nytt torvkraftverk med en kapacitet på 90 megawatt. I den inledande utredningen har Sweco tagit hänsyn till teknisk-ekonomiska, miljömässiga och sociala förutsättningar för att utvinna torv för ökad elproduktion. Under projekteringsfasen kommer Sweco att ta fram upphandlingsunderlag, specifikationer för genomförandet och en arbetsplan för hur man ska producera torven till anläggningen. Sweco kommer även att ta fram en plan för att säkerställa miljömässig och social hänsyn under genomförandet.

Swecos uppdrag pågår till 2014 och det nya kraftverket förväntas kunna tas i bruk under 2017.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs