0 of 0 for ""

SWECO betygsätter Sveriges vägar åt Motormännen

February 13, 2004 | Press release

SWECO betygsätter Sveriges vägar åt Motormännen

SWECO Position har fått i uppdrag av Motormännens Riksförbund att
stjärnmärka cirka 600 mil av det svenska huvudvägnätet. Syftet är att
betygsätta säkerheten på olika vägsträckor.

Stjärnmärkningen ingår i ett större europeiskt projekt, EuroRAP. Detta
är det första projektet i Europa där man betygsätter vägars säkerhet på
det här sättet. E4:an, riksväg 40 och E20 mellan Stockholm och Göteborg
är färdigmärkta. Motormännen har presenterat de första stjärnmärkta
kartorna som SWECO tagit fram med GIS-teknik; digitala kartor med
lägesbunden information.

SWECOs uppdrag är att utveckla mätmetoder, inspektera, poängsätta och ta
fram stjärnmärkta kartor för cirka 600 mil väg. Förutom
inspektionsarbete innehåller uppdraget en del nyutveckling och förfining
av metoder och rutiner för att underlätta insamling av data.

– Det har varit ett spännande arbete, då det är första gången i Europa
som någon betygsätter vägars säkerhetsstandard på det här sättet, säger
Bengt Djuvfeldt, projektledare på SWECO Position.

EuroRAP har förgreningar i övriga Europa och därför kan det bli aktuellt
med ytterligare arbeten i Tyskland, England och Holland.

Projektet finansieras bland annat av EU-medel, men även till viss del av
Toyota. Uppdraget utförs av SWECO Position i Karlstad.

Läs mer om uppdraget på: www.sweco.se

För ytterligare information kontakta:
Bengt Djuvfeldt 054-14 17 91 eller Jan Zakariasson
tfn: 08-695 63 22

SWECO är Nordens största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO
VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect,
Statkraft Grøner och PIC Engineering. SWECO-aktien är
noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00280/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs