0 of 0 for ""

SWECO återkallar sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Ångpanneföreningen

October 31, 2001 | Press release

SWECO återkallar sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i
Ångpanneföreningen

SWECO AB lämnade den 24 september 2001 ett offentligt erbjudande till
aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna
av AB Ångpanneföreningen. Aktieägare, Ångpanneföreningens
Forskningsstiftelse och ÅFOND, representerande 29,6 procent av kapital
och 55,4 procent av röster i Ångpanneföreningen har därefter deklarerat
att de ej kommer att acceptera erbjudandet. Det står därmed klart att
ett av villkoren för erbjudandet, 90 procents anslutning av såväl
kapital som röster, ej kommer att uppfyllas.

SWECO har därefter fört diskussioner och förhandlingar med styrelsen för
Ångpanneföreningen och dess huvudägare Ångpanneföreningens
Forskningsstiftelse. Diskussionerna resulterade i ett reviderat förslag
om nytt erbjudande.

SWECO har nu informerats om att även det reviderade förslaget avvisats
av såväl Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse som styrelsen för AB
Ångpanneföreningen. Mot den bakgrunden har SWECO beslutat att med
omedelbar verkan avsluta förhandlingarna om ett reviderat erbjudande
samt att återkalla det ursprungliga erbjudandet av den 24 september
2001.

Det reviderade och nu avvisade erbjudandet innebar i huvudsak följande
(ursprungliga villkor inom parentes):

Emission av maximalt 625 000 A-aktier ( – ) och 5 300 000 B-aktier (4
800 000) i SWECO, motsvarande totalt 28,6% (24,5) av kapitalet och 26,7%
(13,1) av rösterna efter genomförd affär

Innehavare av A-aktier erbjöds

195 SEK kontant (185) eller
2,30 nyemitterade A-aktier i SWECO ( – ) eller
2,40 nyemitterade B-aktier i SWECO (2,35)

Innehavare av B-aktier erbjöds

186 SEK kontant (180) eller
2,25 nyemitterade B-aktier i SWECO (2,25)

Innehavare av konvertibla skuldförbindelser erbjöds SEK 186 (180)

Förutsatt att Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse accepterade
aktievederlaget föreslogs att SWECOs styrelse skulle utökas med fyra
ledamöter från Ångpanneföreningens nuvarande styrelse

Stockholm den 31 oktober 2001
SWECO AB (publ)

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik, miljö och
arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag: SWECO FFNS, SWECO
BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB VIAK,
SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO
Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, koncernchef i SWECO, 08-695 66 02, 070-567 92 21

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01230/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01230/bit0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs