0 of 0 for ""

Sweco är med och utvecklar ekostad i Kina

June 4, 2008 | Press release

En ny stad med ekologiska förtecken ska utvecklas i regionen Tangshan cirka 25 mil öster om Peking. Sweco anlitas för en rad insatser som ska säkerställa att hänsyn tas till miljön. Omkring en miljon människor väntas bo i ekostaden i framtiden.

– Kina är i stort behov av nya städer som kan avlasta trycket på landets trånga och förorenade megastäder. Sweco har arbetat i landet de senaste åtta åren och har utvecklat ett flertal städer och samhällen med ekologisk profil och det här är vårt största uppdrag hittills, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Den nya staden ska bli 150 kvadratkilometer stor med en första etapp som omfattar 30 kvadratkilometer. I anslutning till staden planeras även för en djuphamn och ett industriområde. Sweco ska göra en hållbarhetsstrategi av de planeringsförslag som finns för den första etappen av staden. Målet är att integrera förslagen och säkerställa att man tar hänsyn till olika miljöaspekter.

– En stor utmaning i projektet är att hitta lösningar för att knyta ihop den långsiktiga planeringen av hela regionen med byggandet av den första etappen av staden som ska vara klar 2020. Ett viktigt mål i all planering är att hitta integrerade lösningar för energi och miljö som minskar utsläppen av växthusgaser och därmed den globala uppvärmningen, säger Ulf Ranhagen, chefsarkitekt på Sweco och professor vid KTH som är projektledare för uppdraget.

Inom området ska Sweco även planera för en utställningsbyggnad för hållbar utveckling som ska marknadsföra svensk miljöteknik. Uppdragen utförs åt Administrative Committee of Tangshan Caofeidian Industry Zone.

Uppdragen ingår i den avsiktsförklaring som undertecknades mellan den kinesiska staden Tangshan och Sverige under statsminister Fredrik Reinfeldts besök i Kina i april. Uppdraget ska utformas så att svenska miljöteknikföretag ges goda möjligheter att medverka i utformningen och uppbygganden av staden och regionen. Sweco har hittills tecknat kontrakt för uppdrag i storleksordningen 10 miljoner SEK.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs